Loading images...

Ervaring Select Breeding is een initiatief van Dennis en Michael de Geus. De bij een rozenkwekerij opgegroeide broers hebben van jongs af aan een passie voor rozen. Na het afronden van hun opleidingen zijn beide in het ouderlijk bedrijf gaan werken. Hier hebben ze hun kennis van de rozenteelt opgedaan. Door interesse in de ontwikkeling van nieuwe soorten zijn, 18 jaar geleden, de eerste stappen gezet in de rozenveredeling. De als kweker opgedane ervaringen worden meegenomen in het veredelingsproces. Deze kennis zorgt er voor dat Select Breeding kan denken als de klant. In het jaar 2000 werden de eerste kruisingen uitgevoerd. De eerste cultivars werden in 2004 geïntroduceerd op de Nederlandse veilingen. Dit leidde tot wereldwijde interesse. Om aan de vraag te voldoen werd een samenwerking aangegaan met een internationale veredelaar die de cultivars wilde vertegenwoordigen. Beide bedrijven maakten in deze jaren gebruik van elkaars kennis en expertise. Eind 2008 eindigde deze samenwerking. Vanaf 2009 zijn alle activiteiten verschoven naar het veredelen. Hiermee is Select Breeding ontstaan. De verkoop van cultivars vind sindsdien plaats onder eigen beheer.
Visie Door de jaren heen is een eigen visie ontwikkeld, voor de veredeling en teelt van rozen, die aansluit bij de doelstellingen van Select Breeding. Veel nieuwe cultivars die de markt toetreden blijken helaas onsuccesvol. Om dit risico minimaal te houden besteedt Select Breeding veel aandacht aan zoals: handelseigenschappen, aanvoer, concurrentie binnen het kleursegment en introductiebeleid. Samenwerking met de teler en de handel bij de ontwikkeling en introductie van nieuwe soorten hoort bij het gedachtegoed van ons bedrijf. Het veredelingsprogramma van Select Breeding houdt rekening met gewenste raseigenschappen die de verschillende klimaat- en afzetgebieden vereisen. Het ontwikkelen van cultivars van hoge kwaliteit, gekoppeld met een exclusief en verantwoord uitgiftebeleid, resulteert in een uitstekend rendement van nieuwe soorten. Select Breeding is trots op zijn “Sense for Roses”.